VERWIJDEREN

U kunt onnodige films en foto's verwijderen van de geheugenkaart.

 1. Selecteer op het weergavescherm de MENU-knop - (BWRK) - [VERWIJDEREN].
 2. Raak de films of foto's aan die moeten worden verwijderd.
  • wordt weergeven op de geselecteerde beelden.

  • U kunt een voorbeeldweergave van het beeld bekijken door het beeld ingedrukt te houden. Raak aan om terug te keren naar het vorige scherm.
  • U kunt maximaal 100 beelden in één keer selecteren.
  • verschijnt in de rechterbovenhoek op de miniatuur van beveiligde beelden.
  • Er verschijnt geen selectievakje op de miniatuur van beveiligde beelden.
 3. Raak aan en volg de instructies op het scherm om aan te raken.

Opmerking

 • U kunt de beelden niet herstellen nadat u ze hebt gewist.
 • Verwijder de accu, de netspanningsadapter of de geheugenkaart die de films of foto's bevat niet van de camcorder tijdens de bewerking. Dan kunt u namelijk de geheugenkaart beschadigen.
 • U kunt geen beveiligde films en foto's verwijderen. Schakel de beveiliging van de films en foto's uit alvorens deze te verwijderen.
 • Bewaar belangrijke films en foto's eerst op de computer, e.d.

Hint

 • Om alle gegevens die zijn opgeslagen op de geheugenkaart te verwijderen en alle opslagruimte weer beschikbaar te maken, formatteert u de geheugenkaart.