UB PRESET

U kunt de gebruikersbit instellen die wordt opgeslagen als de tijdgegevens gelinkt aan de film (alleen filmopnamestand).

  1. MENU-knop - (TC/UB INST.) - [UB PRESET].

Beschrijving van menu-items

VOORAF:

Voer de gebruikersbit in met de ////SET-knop en selecteer vervolgens [OK].

Hiermee wordt de gebruikersbit ingesteld binnen 00 00 00 00 - FF FF FF FF.
Om terug te gaan naar het vorige scherm zonder de instelling toe te passen, selecteert u [ANNUL.].


HERSTEL:

De gebruikersbit resetten (00 00 00 00).