Menu-items instellen

U kunt verschillende instellingen wijzigen of gedetailleerde aanpassingen maken met behulp van de menu-items weergegeven op het LCD-scherm.

De menu-items van de camcorder zijn onderverdeeld in 8 menucategorieën.

A: MENU-knop

B: ////SET-knop

 1. Druk op de MENU-knop.
  • Het menuscherm verschijnt.
 2. Gebruik de ////SET-knop om het gewenste menupictogram te selecteren en druk vervolgens op de knop.

  • (CAMERA INST.) (verschijnt tijdens het opnemen)
  • (OPNAME/UITV. INST.)
  • (AUDIO INST.)
  • (DISPL. INST.)
  • (TC/UB INST.)
  • (NETWERK INSTELLEN)
  • (OVERIGE)
  • (BWRK)
   • Het (BWRK)-menu verschijnt als de MENU-knop wordt ingedrukt op de miniatuur of het weergavescherm.
 3. Gebruik de ////SET-knop om het item dat u wilt instellen te selecteren en druk vervolgens op de knop.

 4. Gebruik de ////SET-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op de knop.

 5. Druk op de MENU-knop om het menuscherm uit te schakelen.
  • Selecteer [TERUG] om terug te keren naar het vorige scherm.

Opmerking

 • De beschikbare menu-items variëren naargelang de staat van de camcorder tijdens het opnemen of afspelen.
 • De beschikbare menu-items variëren naargelang de opnamestand (filmopnamestand/foto-opnamestand).
 • Items en instelwaarden die niet beschikbaar zijn door andere instellingen, worden grijs weergegeven.

Hint

 • U kunt de functie van de MENU-knop toewijzen aan de ASSIGN-knop.