Opname-aanpassing uitvoeren met Direct Menu

U kunt de instellingen voor opname die worden weergegeven op het LCD-scherm direct wijzigen met de ////SET-knop.
De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd met behulp van het Direct Menu.

 • Scherpstelwaarde
 • AE-verschuivingsniveauwaarde
 • Diafragmawaarde
 • ISO-gevoeligheid/gain
 • Sluitertijdwaarde
 • Witbalanswaarde

A:////SET-knop

 1. Druk op de ASSIGN-knop waaraan de Direct Menu-functie is toegewezen.
  • De camcorder bevindt zich in de Direct Menu-stand en er wordt een cursor (onderlijnd) weergegeven voor items aan de onderzijde van het LCD-scherm.
   • Oranje cursor geeft het geselecteerde item aan.
   • Witte cursor geeft selecteerbare items aan.

   A: Scherpstelwaarde

   B: AE-verschuivingsniveauwaarde

   C: Diafragmawaarde

   D: ISO-gevoeligheid/gain

   E: Sluitertijdwaarde

   F: Witbalanswaarde

  • Voor meer informatie over het toewijzen van de functie aan de ASSIGN-knop, zie "De functies toewijzen aan de ASSIGN-knoppen."
 2. Verplaats de ////SET-knop rechts en links om de oranje cursor te verplaatsen om het doelitem dat u wilt instellen, te selecteren.
 3. Wanneer (auto) verschijnt voor het in te stellen item, verplaatst u de ////SET-knop omhoog en omlaag om de markering te verwijderen.
 4. Druk op de ////SET-knop om de instelling te selecteren.
  • De ingestelde waarde wordt gemarkeerd weergegeven, waardoor u de waarde kunt wijzigen.
   Het volgende schema toont een voorbeeld van het wijzigen van de sluitertijdwaarde.

   A: Sluitertijdwaarde

 5. Verplaats de ////SET-knop omhoog en omlaag om de gewenste waarde weer te geven.
  • U kunt de waarde ook wijzigen met de handmatige schakelaar.

   A: Gewijzigde sluitertijdwaarde

 6. Om een ander item in te stellen, herhaalt u stappen 3 tot 5 om de oranje cursor te verschuiven naar het item dat u wilt instellen door de ////SET-knop naar rechts of links te bewegen.
 7. Wanneer alle gewenste waarden worden weergegeven, drukt u op de ////SET-knop.
  • De instelling wordt toegepast en de camcorder verlaat het Direct Menu.

Opmerking

 • Direct Menu is niet beschikbaar wanneer de volgende functies worden gebruikt (inclusief bediening met behulp van de bedieningsknoppen/ASSIGN-knoppen).
  • Tijdens menuscherm
  • Tijdens afspeelmodus
  • S&Q MOTION
  • SUPER SLOW MOTION
  • FOCUS MAGNIFIER
  • SPOTMETER/-FOCUS
  • SPOTMETER
  • SPOTFOCUS
  • Instelling scherpstelgebied
  • Volume regelen
  • BEDIEN. VIA SMARTPHON
 • Als een item (zoals diafragmawaarde of scherpstelwaarde) wordt gewijzigd met knoppen of schakelaars terwijl het Direct Menu wordt weergegeven, wordt het Direct Menu mogelijk geannuleerd.

Hint

 • Wanneer de witbalans is ingesteld om automatisch te worden aangepast, wordt [ATW] weergegeven.
 • Wanneer de scherpstelling is ingesteld op autofocus, wordt [AF] weergegeven.
 • U kunt deze functie toewijzen aan de ASSIGN-knop.