AUDIO-UITVOER-TIJD

U kunt de timing van de audio-uitvoer instellen tijdens het opnemen.

  1. MENU-knop - (AUDIO INST.) - [AUDIO-UITVOER-TIJD].

Beschrijving van menu-items

LIVE:

Voert audio uit zonder vertraging tijdens opname.


LIPSYNCHRONISATIE:

Voert audio gesynchroniseerd uit met de film die wordt uitgevoerd tijdens opname.

Opmerking

  • Selecteer [LIPSYNCHRONISATIE] tijdens opname naar een extern apparaat via de HDMI.