Audio opnemen met een Multi-interfaceschoen compatibele microfoon (los verkrijgbaar)

U kunt audio in stereo opnemen met een Multi-interfaceschoen compatibele microfoon.

A: MENU-knop

B: ////SET-knop

C: Multi-interfaceschoen

  1. Sluit de Multi-interfaceschoen compatibele microfoon (los verkrijgbaar) aan op de Multi-interfaceschoen.
    • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Multi-interfaceschoen compatibele microfoon voor meer informatie over het aansluiten.
  2. Druk op de MENU-knop.
  3. Selecteer (AUDIO INST.) - [MICROFOON SELECTEREN] - [MI SHOE MIC] met de ////SET-knop.

Hint

  • Het opnameniveau van de audio wordt automatisch aangepast. U kunt het opnameniveau van de audio niet handmatig regelen wanneer u een Multi-interfaceschoen compatibele microfoon gebruikt.