Opnemen in donkere omstandigheden (NIGHTSHOT)

U kunt scènes opnemen in zeer donkere omstandigheden door infrarood licht uit te zenden.

A: MENU-knop

B: ////SET-knop

  1. Druk op de MENU-knop.
  2. Selecteer (CAMERA INST.) - [NIGHTSHOT] - [AAN] met de ////SET-knop.
    • verschijnt.

Opmerking

  • NIGHTSHOT is alleen beschikbaar wanneer de AUTO/MANUAL-schakelaar is ingesteld op AUTO.
  • NIGHTSHOT gebruikt infraroodlicht. Zorg dat u de NIGHTSHOT-lichtdiode niet bedekt met uw vingers e.d.
  • Verwijder de zonnekap zodat deze de NIGHTSHOT-lichtdiode niet blokkeert.
  • Het licht werkt tot een afstand van ongeveer 3 meter.
  • Gebruik NIGHTSHOT niet in felle lichtomstandigheden. Dan kunt u namelijk de camcorder beschadigen.
  • U kunt deze functie toewijzen aan een ASSIGN-knop.