De instellingen controleren in de camcorder (STATUS CHECK)

U kunt de instellingen van de volgende items controleren.

 • Audio-instellingen
 • Uitgangsinstellingen
 • Functies toegewezen aan de ASSIGN-knoppen
 • Camera-instellingen
 • Geheugenkaartinformatie
  U kunt de geschatte gebruikte en vrije ruimte controleren.

 • Accu-informatie 
  U kunt de resterende capaciteit van de geplaatste accu controleren.

A: MENU-knop

B: STATUS CHECK-knop (standaard toegewezen aan de ASSIGN2-knop)

C: ////SET-knop

 1. Druk op de STATUS CHECK-knop.
  • U kunt ook het STATUS CHECK-scherm weergeven door de MENU-knop te selecteren - (OVERIGE) – [STATUS CHECK].
 2. Selecteer het weergegeven item met de ////SET-knop.
  • De weergegeven items wisselen in de volgorde van [AUDIO] - [UITVOER] - [ASSIGN] - [CAMERA] - [MEDIA-INFO] - [INFO OVER ACCU].
  • Instelitems worden weergegeven volgens de status of de opnamestand van de camcorder wanneer deze wordt ingeschakeld.

Het display verbergen

Druk op de STATUS CHECK-knop.