GAMMA-WEERG.HULP

Wanneer u films opneemt of afspeelt met S-LOG of HLG geactiveerd, kunt u filmbeelden die worden weergegeven op de beeldzoeker of het LCD-scherm converteren naar een film met normale beeldkwaliteit (alleen filmopnamestand).

 1. MENU-knop - (DISPL. INST.) - [GAMMA-WEERG.HULP] ‒ selecteer het gewenste item.

Beschrijving van menu-items

AAN/UIT:

Schakelt de gammaweergave-ondersteuningsfunctie in/uit.

 • AAN: Gebruikt de gammaweergave-ondersteuningsfunctie.
 • UIT: Gebruikt de gammaweergave-ondersteuningsfunctie niet.


TYPE:

Stelt het conversietype in.

 • AUTO: Geeft films weer met gamma- of kleurmodus ingesteld op [PICTURE PROFILE] na conversie naar het volgende.
  • Gamma [S-LOG2] naar [S-LOG2→709(800%)]
  • Gamma [S-LOG3] naar [S-LOG3→709(800%)]
  • Gamma [HLG], [HLG1], [HLG2], [HLG3] en kleurmodus [709] naar [HLG(709)]
  • Gamma [HLG], [HLG1], [HLG2], [HLG3] en kleurmodus [BT.2020] naar [HLG(BT.2020)]
 • S-LOG2→709(800%): Geeft films weer na conversie van S-LOG2-gamma naar het gamma equivalent aan ITU709(800%).
 • S-LOG3→709(800%): Geeft films weer na conversie van S-LOG3-gamma naar het gamma equivalent aan ITU709(800%).
 • HLG(709): Geeft films weer na aanpassing van de beeldkwaliteit van het LCD-paneel of de beeldzoeker van de camcorder naar een kwaliteit die bijna dezelfde is als wanneer films worden weergegeven op een HLG(709)-compatibele monitor.
 • HLG(BT.2020): Geeft films weer na aanpassing van de beeldkwaliteit van het LCD-paneel of de beeldzoeker van de camcorder naar een kwaliteit die bijna dezelfde is als wanneer films worden weergegeven op een HLG(BT.2020)-compatibele monitor.

Over de gammaweergave-ondersteuningsfunctie

Filmbeelden toegepast met [S-LOG2] of [S-LOG3] hebben een laag contrast omdat wordt verondersteld dat ze worden bewerkt na opname.
Filmbeelden waarop [HLG], [HLG1], [HLG2] of [HLG3] is toegepast, worden ook weergegeven in laag contrast als de beelden worden weergegeven in een beeldzoeker of op een LCD-scherm dat HDR niet ondersteunt, en filmbeelden met de [BT.2020] kleurmodusinstelling worden weergegeven in zwakke kleuren. Alle beelden zijn daardoor moeilijk zo te bekijken.
Met behulp van [GAMMA-WEERG.HULP] kan een beeldcontrast equivalent aan dat van normaal opgenomen films worden gereproduceerd op het LCD-scherm of de beeldzoeker van de camcorder, waardoor het beeld gemakkelijk kan worden bekeken.

Opmerking

 • Wanneer [AUTO] wordt ingesteld tijdens het afspelen, worden de beelden van de andere AVCHD- en XAVC S-films dan diegene die zijn opgenomen met [HLG], weergegeven op basis van de huidige gamma-instelling en kleurmodusinstelling in [PICTURE PROFILE].

Hint

 • U kunt deze functie toewijzen aan de ASSIGN-knop.