Verbinding maken met een smartphone of tablet met behulp van de QR Code

U kunt de camcorder eenvoudig verbinden met uw smartphone of tablet door de QR Code te lezen.

 1. Installeer PlayMemories Mobile op uw smartphone.
  • Voer een update uit naar de nieuwste versie van de software als PlayMemories Mobile al op uw smartphone is geïnstalleerd.
 2. Druk vervolgens op de knop MENU - selecteer (NETWERK INSTELLEN) - [BEDIEN. VIA SMARTPHON].
  • De QR Code, SSID, het wachtwoord en de apparaatnaam worden weergegeven.

 3. Start PlayMemories Mobile en selecteer [QR Code van de camera scannen] via het scherm van PlayMemories Mobile.

 4. Selecteer [OK]. (als er een bericht weergegeven wordt, selecteert u nogmaals [OK]).

 5. Lees met uw smartphone de QR Code die weergegeven wordt op het LCD-scherm van de camcorder.

  Android

  • Als [Wilt u een verbinding tot stand brengen met de camera?] wordt weergegeven, selecteert u [Verbinden].

  iPhone/iPad

  • Volg de instructies op het scherm en installeer het profiel (instellingsinformatie).

  • Selecteer [Instellingen] - [Wi-Fi] op het beginscherm.

  • Selecteer het SSID van de camcorder.

  • Ga terug naar het beginscherm en start PlayMemories Mobile.

Opmerking

 • Als de camcorder niet via NFC of door het lezen van de QR Code verbonden kan worden met de smartphone, maakt u verbinding met behulp van het SSID en het wachtwoord.

Hint

 • Na het lezen van de QR Code en het maken van de verbinding, worden het SSID (DIRECT-xxxx) en het wachtwoord van de camcorder geregistreerd op uw smartphone. Als u de camcorder later opnieuw via Wi-Fi verbindt met uw smartphone, zult u alleen nog het SSID van de camcorder dat geregistreerd is op uw smartphone moeten selecteren.