BEVEILIGEN

U kunt uw films en foto's beveiligen om te vermijden dat u ze per ongeluk wist.

  1. Selecteer op het weergavescherm de MENU-knop - (BWRK) - [BEVEILIGEN].
  2. Raak de films of foto's aan die moeten worden beveiligd.
    • wordt weergeven op de geselecteerde beelden.

    • U kunt een voorbeeldweergave van het beeld bekijken door het beeld ingedrukt te houden. Raak aan om terug te keren naar het vorige scherm.
    • U kunt maximaal 100 beelden in één keer selecteren.
  3. Raak aan en volg de instructies op het scherm om aan te raken.

De beveiliging uitschakelen

Raak de films of foto's die gemarkeerd zijn met aan in stap 2 om de markering te verbergen.