Gebruik en onderhoud

Opnemen

 • Test de opnamefunctie voordat u begint met opnemen, zodat u zeker weet dat beeld en geluid zonder problemen zullen worden opgenomen.
 • Er wordt geen vergoeding verstrekt voor de inhoud van opnamen, ook niet als er niet kan worden opgenomen of afgespeeld als gevolg van een storing van de camcorder, geheugenkaart, enz.
 • Televisiekleursystemen verschillen afhankelijk van het land/de regio. U kunt de opnamen alleen weergeven op een televisie die het signaalformaat voor de camcorder ondersteunt.
 • Voor televisieprogramma's, films, videobanden en ander beeldmateriaal gelden mogelijk auteursrechten. Het opnemen van dergelijk materiaal zonder toestemming kan een inbreuk betekenen op de wetgeving inzake auteursrechten.

LCD-scherm

 • Het LCD-scherm is vervaardigd met uiterst verfijnde precisietechnologie en dat maakt dat minstens 99,99% van de pixels voor gebruik beschikbaar is. Soms kunnen er echter constant zwarte en/of heldere stipjes (wit, rood, blauw of groen) verschijnen op het LCD-scherm. Deze stipjes zijn een normaal resultaat van het fabricageproces en hebben geen enkele invloed op de opnames.

  A: witte, rode, blauwe of groene stipjes

  B: zwarte stipjes

Over deze Help-gids, illustraties en schermaanduidingen

 • De beelden die ter illustratie in deze Help-gids zijn weergegeven, zijn opgenomen met een digitale camera en kunnen bijgevolg verschillen van de beelden en schermaanduidingen van de camcorder. De afbeeldingen en schermaanduidingen van de camcorder zijn bovendien vergroot of vereenvoudigd om ze begrijpelijker te maken.
 • Ontwerp en specificaties van de camcorder en accessoires kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 • In deze Help-gids worden DVD-discs die zijn opgenomen in HD-beeldkwaliteit (hoge definitie) AVCHD-discs genoemd.

Over het gebruik en opslagplaatsen

 • De camcorder is niet stofdicht en evenmin druppel- of waterbestendig.
 • Houd de camcorder niet vast bij de volgende onderdelen en ook niet bij de afdekkingen van de aansluitingen.

  A: zonnekap

  B: LCD-scherm

  C: beeldzoeker

 • Richt de camcorder nooit naar de zon. Als u dit wel doet, kan dit een storing in de camcorder veroorzaken. Neem de zon alleen op als het licht niet fel is, zoals tijdens de schemering.
 • Gebruik of bewaar de camcorder en accessoires niet onder de volgende omstandigheden:
  • In een extreem warme, koude of vochtige ruimte.
   Stel ze nooit bloot aan temperaturen hoger dan 60 °C , zoals in de volle zon, nabij verwarmingstoestellen of in een auto die in de zon is geparkeerd.
   Er kunnen storingen optreden of de camcorder en de accessoires kunnen vervormen.
  • In de buurt van sterk magnetische velden of mechanische trillingen.
   Er kan een storing optreden in de camcorder.
  • In de buurt van sterke radiogolven of straling.
   De camcorder kan mogelijk niet goed opnemen.
  • In de buurt van tuners zoals TV's of een radio.
   Er kan ruis optreden.
  • Op zandstranden en in stoffige omgevingen.
   Zand en stof kunnen in de camcorder komen en een storing veroorzaken. Soms kunnen deze storingen niet meer worden hersteld.
  • Bij het raam of buiten, waar het LCD-scherm, de beeldzoeker of de lens aan direct zonlicht kunnen worden blootgesteld.
   Dit beschadigt de binnenkant van het LCD-scherm of de beeldzoeker.

Wanneer u de camcorder langere tijd niet gebruikt

 • Om de camcorder lange tijd in optimale conditie te houden, schakelt u het ongeveer één keer per maand in en laat u het wat beelden opnemen en afspelen.
 • Ontlaad de accu volledig voordat u deze opbergt.

Opmerking over de temperatuur van de camcorder/de accu

 • Als de camcorder of de accu heel warm of koud worden, kunt u er mogelijk niet mee opnemen of afspelen doordat er in die situaties beveiligingsfuncties worden geactiveerd. In dit geval verschijnt er een bericht op het LCD-scherm of de beeldzoeker.

LCD-scherm

 • Druk niet te hard op het LCD-scherm, dit kan vreemde kleuren en schade veroorzaken.
 • Als u de camcorder gebruikt in een koude omgeving, kunnen er nabeelden op het LCD-scherm verschijnen. Dit duidt niet op een storing.
 • Tijdens het gebruik van de camcorder kan de achterkant van het LCD-scherm warm worden. Dit is normaal.

Multi-interfaceschoen

 • Bij gebruik van een speciale microfoon of draagbare luidspreker, worden deze samen met de camcorder in- of uitgeschakeld.
 • Raadpleeg voor nadere informatie de gebruiksaanwijzing die bij uw accessoires wordt geleverd.
 • Als u een accessoire wilt bevestigen, plaatst en bevestigt u het accessoire op de Multi-interfaceschoen door het omlaag te drukken en naar voren te schuiven totdat het niet verder kan. Om het accessoire te verwijderen, houd u het ingedrukt en schuift u het naar achter.
 • Als u films opneemt met een externe flitser (los verkrijgbaar) die is aangesloten op de Multi-interfaceschoen, schakelt u de externe flitser uit om te voorkomen dat het oplaadgeluid wordt opgenomen.
 • Als een externe microfoon (los verkrijgbaar) is aangesloten, heeft deze prioriteit boven de ingebouwde microfoon.

ZEISS-lens

 • De camcorder is uitgerust met een ZEISS-lens die is ontwikkeld door ZEISS in Duitsland in samenwerking met Sony Corporation, en produceert beelden van superieure kwaliteit. De lens maakt gebruik van het MTF(*)-meetsysteem voor videocamera's en biedt een kwaliteit die kenmerkend is voor een ZEISS-lens.
 • Ook is de lens van de camcorder voorzien van een T*-coating voor het onderdrukken van ongewenste reflectie en voor het natuurgetrouw reproduceren van kleuren.

*MTF = Modulation Transfer Function. De cijferwaarde geeft aan hoeveel licht afkomstig van het onderwerp door de lens wordt opgevangen.

Over de vooraf geïnstalleerde, oplaadbare accu

 • De camcorder bevat een vooraf geïnstalleerde, oplaadbare accu zodat de datum, tijd en andere instellingen worden bewaard, zelfs wanneer het LCD-scherm wordt gesloten. De vooraf geïnstalleerde, oplaadbare accu wordt opgeladen wanneer de camcorder via de netspanningsadapter is aangesloten op een stopcontact of terwijl de accu aangesloten is. Als u de camcorder helemaal niet gebruikt, is de oplaadbare accu na ongeveer 2 maanden volledig leeg. Laad de vooraf geïnstalleerde, oplaadbare accu op voordat u de camcorder voor het eerst gebruikt. Als de vooraf geïnstalleerde, oplaadbare accu niet is opgeladen, heeft dit echter geen invloed op het gebruik van de camcorder, behalve wat betreft het vastleggen van de datum.
  Hoe de vooraf geïnstalleerde, oplaadbare accu op te laden
  Sluit de camcorder aan op een stopcontact met behulp van de bijgeleverde netspanningsadapter, of bevestig de volledig opgeladen accu en laat de camcorder zo minstens 24 uur met gesloten LCD-scherm liggen.