Aansluiten op uw Android-smartphone of -tablet (door het invoeren van een SSID en wachtwoord)

Hier wordt getoond hoe u de camcorder aansluit op uw Android-smartphone of -tablet. Geef het SSID en het wachtwoord op voorhand weer door [BEDIEN. VIA SMARTPHON] te selecteren op de camcorder.

  1. Start PlayMemories Mobile op de smartphone.

  2. Selecteer het SSID dat wordt weergegeven op de camcorder.

  3. Voer het wachtwoord in dat wordt weergegeven op de camcorder.