De scherpstelling automatisch aanpassen

U kunt de scherpstelling automatisch aanpassen in overeenstemming met de situatie.

A: Handmatige lensring

B: ZOOM/FOCUS-schakelaar

C: AF/MF-knop

 1. Druk op de AF/MF-knop om de scherpstelling in te stellen op automatisch.
  • verdwijnt en de automatische scherpstelling wordt ingeschakeld.
  • Wanneer de AF-fasedetectiefunctie is ingeschakeld, verschijnen de fasedetectie AF-kaders (alleen wanneer [FASE AF-KADERS] wordt ingesteld op [AAN]). Witte kaders vormen het gebied waarin de camcorder probeert scherp te stellen. De kaderkleur wordt groen na het scherpstellen.

Opmerking

 • In de Super Slow Motion-opnamestand is de automatische scherpstelfunctie niet beschikbaar. Pas de scherpstelling handmatig aan.

Hint

 • De informatie over brandpuntsafstand (de afstand waarop het onderwerp is scherpgesteld, voor wanneer het donker is en moeilijk om scherp te stellen) verschijnt ongeveer 3 seconden in de volgende gevallen.
  • Wanneer u drukt op de AF/MF-knop om handmatig scherp te stellen en verschijnt.
  • Wanneer u aan de handmatige lensring draait terwijl verschijnt.
 • U kunt de informatie over de brandpuntsafstand instellen op meter of voet. Selecteer de eenheid op de MENU-knop - (DISPL. INST.) - [SCHERPSTELWEERGAVE].
 • U kunt de scherpstelpositie wijzigen voor automatisch scherpstellen tijdens filmopname.
 • U kunt de scherpstelsnelheid selecteren voor automatisch scherpstellen tijdens filmopname.
 • U kunt de gevoeligheid van AF-volgen selecteren voor automatisch scherpstellen tijdens filmopname.
 • U kunt instellen of de fasedetectie AF-kaders moeten worden weergegeven die verschijnen wanneer de AF-fasedetectiefunctie is ingeschakeld.