De accu opladen met de netspanningsadapter

Laad de accu op met de bijgeleverde netspanningsadapter. Bevestig de accu eerst.

 1. Sluit het LCD-scherm.
  • Schuif de beeldzoeker in wanneer deze uitgetrokken is.

 2. Sluit de netspanningsadapter en het netsnoer aan op de camcorder en een stopcontact .
  • Het POWER/CHG-lampje (opladen) brandt oranje.
  • Het POWER/CHG-lampje (opladen) dooft wanneer de accu volledig is opgeladen. Ontkoppel de netspanningsadapter van de DC IN-aansluiting van de camcorder.

  A: netspanningsadapter

  B: netsnoer

  C: DC IN-aansluiting

  D: stekker (zorg ervoor dat de -markering op de stekker juist gericht is)

Opmerking

 • Neem de volgende opmerkingen over het gebruik van de netspanningsadapter in acht.
  • Steek de netspanningsadapter in een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Haal de netspanningsadapter onmiddellijk uit het stopcontact als er een storing optreedt wanneer u de camcorder gebruikt.
  • Gebruik de netspanningsadapter niet in een krappe plaats, zoals tussen een muur en een meubel.
  • Zorg ervoor dat u de stekker van de netspanningsadapter niet kortsluit met metalen voorwerpen. Dit kan een storing veroorzaken.

Hint

 • Wij raden u aan de accu op te laden bij een temperatuur van 10°C tot 30°C .