Initiële instelling

Stel de taal, datum en tijd in wanneer u de camcorder voor het eerst gebruikt.

Voer de instelling uit met de ////SET-knop.

 1. Schakel de camcorder in.

 2. Selecteer GEBIED INST., ZOMERTIJD en DATUM met de ////SET-knop.

  A: LCD-scherm

  • Als u [ZOMERTIJD] instelt op [AAN], gaat de klok 1 uur vooruit.
  • U kunt alle jaren instellen tot het jaar 2037.
  • Middernacht wordt aangegeven als 12:00 AM, middag als 12:00 PM.

Hint

 • Om de taal van het scherm te veranderen, drukt u op de MENU-knop en selecteert u (OVERIGE) - [LANGUAGE].
 • De datum en tijd worden automatisch opgenomen en kunnen alleen worden weergegeven tijdens het afspelen. Om ze te wijzigen, drukt u op de MENU-knop tijdens het afspelen en selecteert u (DISPL. INST.) - [GEGEVENSCODE] - [DATUM/TIJD].