INST. AF-ONDERW-VOLG

U kunt het automatische scherpstelbereik instellen om een onderwerp te volgen of automatische scherpstelgevoeligheid instellen om te wisselen van onderwerp tijdens filmopname.

 1. MENU-knop - (CAMERA INST.) - [INST. AF-ONDERW-VOLG] - selecteer het gewenste item.

Beschrijving van menu-items

BEREIK AF-VOLGEN:

Stelt het AF-volgen bereik in voor het onderwerp in de diepterichting.

 • 1[NAUW] op 5[BREED]: Stel in aan de brede kant bij opname van een onderwerp met veel beweging in de diepterichting. Stel in aan de smalle kant bij opname van een onderwerp dat niet zo veel beweegt.

  Bij instelling aan de brede kant kunt u scherpstellen op onderwerpen waarvan de afstand tot de camera een na een verandert. Hoe groter de instelwaarde die u instelt, hoe sneller er wordt scherpgesteld op een ander onderwerp.
  Bij instelling aan de smalle kant kunt u blijven scherpstellen op het gewenste onderwerp op voorwaarde dat een ander onderwerp het gewenste onderwerp kruist. Dit is geschikt om te blijven scherpstellen op het gewenste onderwerp.


GEVOEL. AF-OND-SCHAK:

De schakeltijd om scherp te stellen op een ander onderwerp wordt ingesteld wanneer het onderwerp wordt geschakeld of niet wordt gevolgd omdat het onderwerp zich buiten het scherpstelgebied beweegt.

 • 1[BLIJVEN VOLGEN] - 5[REACTIEF]: Stel in aan de blijven volgen-kant bij opname van één onderwerp. Stel in aan de reactieve kant bij opname van verschillende onderwerpen.
  Bij instelling aan de reactieve kant kunt u scherpstellen op het ene na het andere onderwerp wanneer het onderwerp wordt geschakeld. Hoe hoger de waarde die u instelt, hoe sneller er wordt scherpgesteld op een ander onderwerp.
  Bij instelling aan de blijven volgen-kant kunt u blijven scherpstellen op het gewenste onderwerp omdat de volgfunctie niet snel reageert, zelfs als het onderwerp zich buiten het scherpstelgebied begeeft. Dit is geschikt om te blijven scherpstellen op het gewenste onderwerp.

Instelvoorbeeld van BEREIK AF-VOLGEN/GEVOEL. AF-OND-SCHAK

 • Treinen/races:
  Een situatie waarin u een onderwerp wilt volgen dat zich snel en constant voortbeweegt en waar zich niets voor het onderwerp bevindt.
  BEREIK AF-VOLGEN: 4 / GEVOEL. AF-OND-SCHAK: 5
 • Sport/wilde dieren:
  Een situatie waarin u een bepaald onderwerp met snelle en onregelmatige bewegingen wilt blijven volgen.
  BEREIK AF-VOLGEN: 4/ GEVOEL. AF-OND-SCHAK: 2
 • Landschap/macro:
  Een situatie waarin u wilt scherpstellen op een onderwerp zonder vertraging dat minder beweging maar veel scènewisselingen omvat.
  BEREIK AF-VOLGEN: 1/ GEVOEL. AF-OND-SCHAK: 5
 • Feest/festival:
  Een situatie waarin u een bepaald onderwerp met beperkte beweging wilt volgen, of een situatie waarin zich personen vooraan bevinden die niet het hoofdonderwerp zijn.
  BEREIK AF-VOLGEN: 1/ GEVOEL. AF-OND-SCHAK: 1

Opmerking

 • Deze instelling is niet beschikbaar in de volgende omstandigheden.
  • Wanneer [NIGHTSHOT] is ingesteld op [AAN].
  • Wanneer [BESTANDSINDELING] [XAVC S HD] is en [REC FORMAT] 120p/100p is.
  • Wanneer [HOGE BEELDSNELHEID] wordt geselecteerd in [S&Q MOTION].
 • De automatische scherpstelfunctie is niet beschikbaar in de Super Slow Motion-opnamestand.

Hint

 • U kunt deze functie toewijzen aan de ASSIGN-knop.