Een disc maken met een recorder

U kunt beelden op de camcorder naar een disc of videocassette kopiëren. Sluit de camcorder aan op een discrecorder met behulp van een AV-kabel (los verkrijgbaar).

Opmerking

 • Sluit de netspanningsadapter aan op de camcorder en vervolgens op een stopcontact .
 • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het aangesloten apparaat wordt geleverd.
 1. Plaats een opnamemedium in een opnameapparaat (een discrecorder, enzovoort).
  • Als het opnameapparaat beschikt over een ingangskiezer, zet u deze in de ingangsstand.
 2. Sluit de camcorder aan op het opnameapparaat met behulp van een AV-kabel (los verkrijgbaar).
  • Sluit de camcorder aan op de ingangen van het opnameapparaat.

  A: AV-kabel (los verkrijgbaar)

 3. Start het afspelen op de camcorder en neem de beelden op met het opnameapparaat.
 4. Als het kopiëren is voltooid, stopt u het opnameapparaat en vervolgens de camcorder.

Opmerking

 • Stel de beeldverhouding in volgens het beeldscherm (bv. een tv) door te drukken op de knop MENU - selecteer (OPNAME/UITV. INST.) - [VIDEO UIT] - [TYPE CONV. OMLAAG].
 • U kunt geen beelden kopiëren naar recorders die zijn aangesloten met een HDMI-kabel.
 • Aangezien het kopiëren wordt uitgevoerd via analoge gegevensoverdracht, is het mogelijk dat de beeldkwaliteit slechter wordt.
 • De beelden worden gekopieerd met standaardbeeldkwaliteit.
 • Wanneer u uw camcorder aansluit op een apparaat met monogeluid, sluit u de gele stekker van een AV-kabel (los verkrijgbaar) aan op de video-ingang van het apparaat en de witte stekker (linkerkanaal) of de rode stekker (rechterkanaal) op de audio-ingang van het apparaat.

Hint

 • Om de teller niet weer te geven op het scherm van het aangesloten apparaat, drukt u op de knop MENU - selecteer (DISPL. INST.) - [DISPLAY] - [LCD].
 • Om de datum en tijd of opnamegegevens te kopiëren, drukt u op de knop ASSIGN waaraan de GEGEVENSCODE-functie is toegewezen en voert u de gewenste instelling uit. Druk vervolgens op de knop MENU - selecteer (DISPL. INST.) - [DISPLAY] - [ALLE UITVOER].