AUDIO OPNAMENIVEAU

U kunt het opnameniveau van de audio-invoer instellen voor de interne of externe microfoon van de camcorder (los verkrijgbaar).

  1. MENU-knop - (AUDIO INST.) - [AUDIO OPNAMENIVEAU] - selecteer het gewenste item.

Beschrijving van menu-items

OPNAMENIVEAUMODUS:

Stelt de opnamestand in.

  • AUTO: Past het opnameniveau automatisch aan.
  • HANDMATIG: Stelt de opnamegevoeligheid in tussen 1 en 31 bij [HANDM.OPNAMENIVEAU].


HANDM.OPNAMENIVEAU:

Stelt de opnamegevoeligheid in wanneer [OPNAMENIVEAUMODUS] is ingesteld op [HANDMATIG].


1 ‒ 31: Selecteer de opnamegevoeligheid.

Opmerking

  • Het wordt aanbevolen om een koptelefoon te gebruiken voor het afstellen van het geluid.
  • Wanneer u constant hard geluid opneemt, dient u het opnameniveau lager te zetten om geluid met een hoge 'presence' op te nemen.
  • De begrenzing is altijd actief, ongeacht de instelling voor opnameniveau.
  • Als u een speciale microfoon gebruikt die is bevestigd aan de Multi-interfaceschoen, wordt de instelling voor opnameniveau genegeerd en kunt u het opnameniveau niet aanpassen.