ISO/GAIN SELECTEREN

U kunt de weergegeven waarde omschakelen tussen de ISO-gevoeligheid en gain bij het handmatig aanpassen van de ISO-gevoeligheid of gain door te drukken op ISO/GAIN (alleen in filmopnamestand).

  1. MENU-knop - (CAMERA INST.) - [ISO/GAIN SELECTEREN] .

Beschrijving van menu-items

ISO:

Past de ISO-gevoeligheid aan.


GAIN:

Past de gain aan.

Opmerking

  • De waarde van de ISO-gevoeligheid of gain wordt afzonderlijk opgeslagen.
  • Dit item verschijnt niet in de foto-opnamestand. Wanneer u op ISO/GAIN drukt in de foto-opnamestand, kunt u alleen de ISO-gevoeligheid aanpassen.