Audio opnemen met een externe microfoon (los verkrijgbaar)

U kunt audio in stereo opnemen met een externe microfoon (los verkrijgbaar).

A: MENU-knop

B: ////SET-knop

C: MIC-aansluiting (PLUG IN POWER)

  1. Sluit de externe microfoon (los verkrijgbaar) aan op de MIC-aansluiting (PLUG IN POWER).
    • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de externe microfoon voor meer informatie over het aansluiten.
  2. Druk op de MENU-knop.
  3. Selecteer (AUDIO INST.) - [MICROFOON SELECTEREN] - [STEREO MINI MIC] met de ////SET-knop.

Hint

  • Het opnameniveau van de audio wordt automatisch aangepast. Om handmatig aan te passen, stelt u de MENU-knop in - (AUDIO INST.) - [AUDIO OPNAMENIVEAU] - [OPNAMENIVEAUMODUS] - [HANDM.OPNAMENIVEAU].