Aansluiten op een computer, accessoire, enzovoort.

  • Probeer de geheugenkaart van de camcorder niet te formatteren met een computer. Als u dat toch doet, is het mogelijk dat de camcorder niet werkt zoals het hoort.
  • Zorg ervoor dat de stekker correct is geplaatst wanneer u de camcorder aansluit op een ander apparaat door middel van communicatiekabels. Als u de stekker met kracht in de aansluiting duwt, beschadigt u deze en kan dit een defect aan de camcorder veroorzaken.
  • Wanneer de camcorder is aangesloten op een computer via een USB-verbinding en de camcorder is ingeschakeld, mag de computer niet worden uitgeschakeld. De opnamebeeldgegevens kunnen dan verloren gaan.