KLEURENBALK

U kunt de kleurenbalkweergave instellen (alleen filmopnamestand).

Deze functie helpt u kleuren aan te passen wanneer u films bekijkt die opgenomen zijn met de camcorder op een tv of een monitor.

 1. MENU-knop - (CAMERA INST.) - [KLEURENBALK] ‒ selecteer het gewenste item.

Beschrijving van menu-items

AAN/UIT:

Stelt de kleurenbalkweergave in op aan/uit.

 • UIT: Geeft geen kleurenbalken weer.
 • AAN: Geeft kleurenbalken weer.


TINT:

Stelt in of er geluiden moeten worden afgegeven tijdens de weergave van kleurenbalken.

 • UIT: Er worden geen geluiden afgegeven.
 • AAN: Er worden geluiden afgegeven.

Opmerking

 • Deze instelling is uitgeschakeld in de volgende situaties:
  • Wanneer [BESTANDSINDELING] is ingesteld op [XAVC S 4K].
  • Wanneer de instelling 120p/100p is geselecteerd voor [REC FORMAT].
  • Wanneer [PROXY-OPNAMEMODUS] is ingesteld op [AAN].
  • Tijdens opname met S&Q MOTION.
  • Tijdens opname met SUPER SLOW MOTION.
 • [AAN/UIT] is automatisch ingesteld op [UIT] wanneer u het opnameformaat wijzigt, de functie op het menu uitvoert of de camcorder uitschakelt.
 • Je kunt de [KLEURENBALK]-instelling niet wijzigen tijdens opname of vergroting van de scherpstelling (FOCUS MAGNIFIER).

Hint

 • De gammacurve equivalent aan ITU709 wordt toegepast terwijl kleurenbalken worden weergegeven.
 • Als u kleurenbalken opneemt met [TINT] ingesteld op [UIT], neemt de camcorder geluid op via de microfoon.
 • Geluidssignalen wordt uitgevoerd in "1 kHz: full bit - 10 dB."
 • U kunt deze functie toewijzen aan de ASSIGN-knop.