De zoom aanpassen met de zoomknop

Druk de zoomknop licht in om traag te zoomen en druk de knop verder in om sneller te zoomen.

A: Grote weergavehoek (groothoek)

B: Kleine weergavehoek (teleopname)

Hint

  • Bij scherpstelling is de minimale vereiste afstand tussen de camcorder en het onderwerp ongeveer 1 cm voor groothoek en ongeveer 1 meter voor teleopname.
  • De scherpstelling wordt mogelijk niet aangepast bij bepaalde zoomposities als het onderwerp zich op minder dan 1 meter van de camcorder bevindt.
  • Houd uw vinger op de zoomknop. Indien u de zoomknop loslaat, kan het bedieningsgeluid van de zoomknop mee worden opgenomen.
  • U kunt de zoomsnelheid van de zoomknop verhogen. Selecteer de MENU-knop ‒ (CAMERA INST.) ‒ [ZOOM INSTELLINGEN] - [SNELLE ZOOM].