Onderdelen en bedieningselementen (draadloze afstandsbediening)

Verwijder de isolatiestrip alvorens de draadloze afstandsbediening te gebruiken.


A: Isolatiestrip

 1. DATA CODE-knop
 2. PHOTO-knop
 3. SCAN/SLOW-knop
 4. /(PREV/NEXT)-knop
 5. PLAY-knop
 6. STOP-knop
 7. DISPLAY-knop
 8. Zender
 9. START/STOP-knop
 10. Motorzoomknop
 11. PAUSE-knop
 12. VISUAL INDEX-knop
 13. ////ENTER-knop

Opmerking

 • Richt de draadloze afstandsbediening naar de afstandsbedieningssensor om uw camcorder te bedienen.
 • Richt de afstandsbedieningssensor weg van sterke lichtbronnen zoals direct zonlicht of bovenverlichting. Anders werkt de draadloze afstandsbediening mogelijk niet correct.
 • Wanneer u de camcorder bedient met de bijgeleverde draadloze afstandsbediening, wordt uw video-apparaat mogelijk ook bediend. Selecteer in dat geval een andere afstandsbedieningsmodus dan DVD2 voor uw videoapparaat, of dek de sensor van uw video-apparaat af met zwart papier.