De functies toewijzen aan de ASSIGN-knoppen

U kunt de gewenste functie toewijzen aan een van de ASSIGN 1 tot 6 knoppen.

Zie "Menu-items instellen" over de functie van elk item.

A: ASSIGN1-knop

B: ASSIGN2-knop

C: ASSIGN3-knop

D: ASSIGN4-knop

E: ASSIGN5-knop

F: ASSIGN6-knop

Standaardfunctie van elke ASSIGN-knop

 • ASSIGN1: S&Q MOTION
 • ASSIGN2: STATUS CHECK
 • ASSIGN3: PICTURE PROFILE
 • ASSIGN4: FOCUS MAGNIFIER
 • ASSIGN5: IRIS PUSH AUTO
 • ASSIGN6: ― (geen functie)

Functies die u kunt toewijzen aan de ASSIGN-knoppen

 • ― (geen functie)
 • LOW LUX
 • FOCUS MAGNIFIER
 • LTSTE SCÈNE HERZIEN
 • WHITE BALANCE
 • WB VOORAF
 • WB SET
 • AE KEUZE
 • DIG. UITBRD.
 • STEADYSHOT
 • SCHERPSTELGEBIED
 • SCHERPSTELPLAATSING
 • AF-SNELHEID
 • BEREIK AF-VOLGEN
 • GEVOEL. AF-OND-SCHAK
 • GEZICHTSHERKENNING
 • S&Q MOTION
 • AUTO MODUS INSTELLEN
 • SCÈNEKEUZE INSTELLEN
 • NIGHTSHOT
 • IRIS PUSH AUTO
 • SPOTMETER/-FOCUS
 • SPOTMETER
 • SPOTFOCUS
 • KLEURENBALK
 • DIRECT
 • MENU
 • PICTURE PROFILE
 • VOLUME
 • HISTOGRAM
 • ZEBRA
 • RELIËF
 • FASE AF-KADERS
 • MARKERING
 • CAMERAGEGEV. WEERG.
 • AUDIONIVEAUWEERG.
 • GEGEVENSCODE
 • GAMMA-WEERG.HULP
 • TC/UB-WEERGAVE
 • SMARTPHONE-VERBIND.
 • STATUS CHECK
 • OPNAMELAMP
 • THUMBNAIL
 • /OPNAMEFUNCTIE

De functies toewijzen aan de ASSIGN-knoppen

 1. Druk op de MENU-knop.

 2. Selecteer (OVERIGE) - [ASSIGN-TOETS] met de ////SET-knop.

 3. Selecteer de ASSIGN-knop die u wilt instellen met de ////SET-knop en druk op de knop om te bevestigen.
 4. Selecteer de functie die u wilt toewijzen met de ////SET-knop en druk op de knop om te bevestigen.
 5. Selecteer [OK] met de ////SET-knop en druk op de knop om de functie toe te wijzen.

Opmerking

 • Wanneer de camcorder zich in de Foto-opnamestand bevindt, dient de ASSIGN4-knop alleen als sluiterknop.