Wi-Fi-INSTELLING

U kunt de Wi-Fi-instelling uitvoeren of wijzigen.

  1. MENU-knop - (NETWERK INSTELLEN) - [Wi-Fi-INSTELLING].

Beschrijving van menu-items

NAAM APPAR. BEW.:

De apparaatnaam van de camcorder wordt gewijzigd.


SSID/WW TER.ST.:

De SSID en het wachtwoord voor smartphonebediening wordt opnieuw ingesteld.

Opmerking

  • Als [SSID/WW TER.ST.] wordt uitgevoerd, zal de smartphone opnieuw moeten worden ingesteld om deze aan te sluiten op de camcorder.