De ISO-gevoeligheid aanpassen

U kunt dit gebruiken als u de waarde niet wilt verhogen met AUTO ISO-LIMIET.

A: handmatige regelaar

B: ISO/GAIN-knop

C: AUTO/MANUAL-schakelaar

 1. Stel [ISO/GAIN SELECTEREN] in op [ISO].
 2. Stel de AUTO/MANUAL-schakelaar in op MANUAL.
 3. Druk op de ISO/GAIN-knop.
  • De of naast de ISO-waarde verdwijnt en de ISO-waarde wordt gemarkeerd weergegeven.

   A: ISO-waarde

 4. Draai aan de handmatige regelaar om de waarde aan te passen en druk op de ////SET-knop om te bevestigen.

De ISO-gevoeligheid automatisch aanpassen

Druk op de ISO/GAIN-knop terwijl de ISO-waarde gemarkeerd wordt weergegeven.

De ISO-waarde verdwijnt, of verschijnt naast de ISO-waarde. Wanneer AE is vergrendeld, verschijnt .

Opmerking

 • Wanneer u de AUTO/MANUAL-schakelaar instelt op AUTO, worden het diafragma, de gain, de ISO-gevoeligheid, sluitertijd en witbalans automatisch aangepast. U kunt deze niet handmatig aanpassen.
 • In filmopnamestand kan zowel ISO of gain worden weergegeven.
 • U kunt de ISO-gevoeligheid aanpassen in de filmopnamestand.

Hint

 • U kunt deze instelling direct wijzigen met de ////SET-knop op het stand-byscherm voor opname (Direct Menu).