Scherpstelling aanpassen door het gewenste onderwerp te volgen (AF-VERGRENDELING)

U kunt een onderwerp dat u hebt geselecteerd, volgen en de scherpstelling automatisch aanpassen.

A: LCD-scherm

 1. Raak het onderwerp dat u wilt volgen, aan tijdens het opnemen.
  • Als u de functie AF-vergrendeling wilt uitschakelen, selecteert u .

Opmerking

 • AF-vergrendeling is niet beschikbaar wanneer [AF-VERGRENDELING] is ingesteld op [UIT].
 • AF-vergrendeling werkt mogelijk niet goed in de volgende omstandigheden.
  • Het onderwerp beweegt te snel.
  • Het onderwerp is te klein of te groot.
  • De kleur van het onderwerp en de achtergrond zijn gelijkaardig.
  • Donkere scène.
  • Een scène met veranderende helderheid.
 • Deze instelling is niet beschikbaar in de volgende omstandigheden.
  • Tijdens gebruik van de helder beeld-zoom of digitale zoom
  • Tijdens gebruik van [DIG. UITBRD.]
  • Tijdens handmatig scherpstellen door te drukken op de AF/MF-knop ( verschijnt op het scherm)
  • [KLEURENBALK] is ingesteld op [AAN].
  • Wanneer [BESTANDSINDELING] is ingesteld op [XAVC S HD] en [REC FORMAT] is 120p/100p.
  • Wanneer [BESTANDSINDELING] is ingesteld op [XAVC S 4K] en [PROXY-OPNAMEMODUS] is [AAN].
  • Wanneer [BESTANDSINDELING] wordt ingesteld op [XAVC S 4K] en [4K-OPNAME-UITVOER] wordt ingesteld op [EXTERNE UITVOER].
  • Wanneer [HOGE BEELDSNELHEID] is ingesteld op [AAN] in [S&Q MOTION].
  • Tijdens [SUPER SLOW MOTION]-opname.
 • U kan mogelijk gedurende bepaalde tijd niet opnieuw beginnen met het volgen van een onderwerp nadat u het onderwerp bent kwijtgeraakt.

Hint

 • [SCHERPSTELGEBIED] is vergrendeld op [BREED] tijdens gebruik van AF-VERGRENDELING.