Opmerkingen over afdanking/overdracht van de camcorder

Als u de verbindingsinformatie betreffende het netwerk op de camcorder wilt resetten, voert u [NETWERK TERUGSTELLEN] uit.