BESTANDSNUMMER

U kunt selecteren hoe bestandsnummers worden toegewezen aan opgenomen foto's.

  1. MENU-knop - (OPNAME/UITV. INST.) - [BESTANDSNUMMER].

Beschrijving van menu-items

REEKS:

Wijst bestandsnummers van foto's toe in volgorde.
Telkens wanneer u een nieuwe foto maakt, krijgt het bestand een hoger nummer.
Zelfs wanneer de geheugenkaart wordt vervangen door een andere, blijft de nummering verder lopen in dezelfde volgorde.


HERSTEL:

Bestandsnummers worden in volgorde toegewezen volgend op het hoogste nummer op de geheugenkaart.
Wanneer de geheugenkaart wordt vervangen door een andere, wordt een nieuwe nummering gestart voor elke geheugenkaart.