FASE AF-KADERS

U kunt instellen of de fasedetectie AF-kaders moeten worden weergegeven wanneer [BREED] of [ZONE] wordt geselecteerd in [SCHERPSTELGEBIED] tijdens het opnemen van films met automatisch scherpstellen.

  1. MENU-knop - (DISPL. INST.) - [FASE AF-KADERS].

Beschrijving van menu-items

AAN:

De fasedetectie AF-kaders worden weergegeven.


UIT:

De fasedetectie AF-kaders worden niet weergegeven.

Opmerking

  • Wanneer de camcorder is scherpgesteld, licht het scherpstelkader groen op als [SCHERPSTELGEBIED] als volgt wordt ingesteld.
    • [MIDDEN]
    • [FLEXIBEL PUNT]
  • De AF-kaders voor fasedetectie worden niet weergegeven wanneer [DATUM OPN.] is ingesteld op [AAN].

Hint

  • U kunt deze functie toewijzen aan de ASSIGN-knop.