BLDDB. BST. REPAREREN

Deze functie controleert de database-informatie en de consistentie van films en foto's op de geheugenkaart en herstelt eventuele inconsistenties.

  1. MENU-knop - (OVERIGE) - [BLDDB. BST. REPAREREN] - selecteer de geheugenkaart waarvan u het databasebestand wilt controleren.
  2. Raak aan.
    • De databasebestandscontrole wordt gestart.
      Raak aan en sluit de databasebestandscontrole af als er geen inconsistentie werd gevonden.
  3. Raak - aan.

Opmerking

  • Sluit uw camcorder aan op een stopcontact met behulp van de bijgeleverde netspanningsadapter om te voorkomen dat de accu van uw camcorder leeg raakt tijdens de bewerking.
  • Als u de bewerking annuleert terwijl [Beelddatabasebestand wordt gerepareerd.] wordt weergegeven, moet u de bewerking voltooien zoals hierboven beschreven voordat u de geheugenkaart een volgende keer gebruikt.