AF-VERGRENDELING

U kunt een onderwerp dat u selecteert volgen door het aan te raken op het LCD-scherm en zo automatisch scherpstellen.

  1. MENU-knop -(CAMERA INST.) - [AF-VERGRENDELING].

Beschrijving van menu-items

UIT:

De AF-vergrendeling wordt uitgeschakeld.


AAN:

De AF-vergrendeling wordt ingeschakeld.