TC FORMAT

U kunt de opslagmethode van de tijdcode selecteren wanneer (OVERIGE) - [60i/50i-SEL.] wordt ingesteld op [60i] (alleen filmopnamestand).
Wanneer [50i] wordt geselecteerd, wordt deze instelling vergrendeld op [NDF].

  1. MENU-knop - (TC/UB INST.) - [TC FORMAT].

Beschrijving van menu-items

DF:

Hiermee wordt de tijdcode in dropframe opgenomen.


NDF:

Hiermee wordt de tijdcode in niet-dropframe opgenomen.

Over dropframe

Tijdcode is gebaseerd op 30 frames per seconde. Er ontstaan tijdens langere opnameperiodes echter hiaten in de werkelijke tijd doordat de eigenlijke framefrequentie van het NTSC-beeldsignaal 29,97 frames per seconde bedraagt. Met dropframe worden deze hiaten gecorrigeerd zodat de tijdcode en de werkelijke tijd gelijk zijn.
Bij dropframe worden elke minuut de eerste 2 framenummers verwijderd, behalve bij elke tiende minuut. Een tijdcode zonder deze correctie wordt niet-dropframe genoemd.

Opmerking

  • Deze instelling is vergrendeld op [NDF] wanneer [REC FORMAT] wordt ingesteld op de instelwaarde waarvan de framesnelheid 24p bedraagt, zelfs als [60i] wordt geselecteerd in [60i/50i-SEL.].