WB SET

U kunt de aangepaste witbalanswaarde opslaan in geheugen A of B. Tenzij een witbalans opnieuw wordt aangepast, blijven de waarden behouden zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld.

Gebruik deze functie voor het instellen van de witbalans in functie van de lichtomstandigheden van de opname-omgeving.

  1. Draai aan de MANUAL-knop om A of B te selecteren bij het aanpassen van de witbalans.Druk vervolgens op de MENU-knop - selecteer (CAMERA INST.) - [WB SET].
  2. Geef een wit voorwerp, zoals een vel papier, volledig weer op het LCD-scherm onder dezelfde lichtomstandigheden als uw onderwerp.
  3. Druk op de SET-knop.

    De aangepaste waarde wordt opgeslagen in A of B. De opgeslagen kleurtemperatuur verschijnt ongeveer 3 seconden.

Hint

  • U kunt deze functie toewijzen aan de ASSIGN-knop.