MEDIA FORMATT.

Tijdens het formatteren worden alle gegevens verwijderd van de geheugenkaart om opnameruimte vrij te maken.

Als een geheugenkaart herhaaldelijk wordt gebruikt, stapelen zich rommelgegevens op waardoor de beeldgegevens mogelijk niet meer worden geschreven aan de vaste snelheid. In dat geval kan het opnemen plots stoppen. U kunt schrijffouten tijdens opname reduceren door [Leeg] uit te voeren, waardoor alle gegevens op de geheugenkaart kunnen worden gewist.

  1. MENU-knop - (OVERIGE) - [MEDIA FORMATT.] - selecteer de geheugenkaart die wilt formatteren of voer [Leeg] uit.

Beschrijving van menu-items

OK:

De geselecteerde geheugenkaart wordt geformatteerd.


Leeg:

Wis alle gegevens op de geheugenkaart.
[Leeg] wordt uitgevoerd door te selecteren nadat u [Leeg] hebt geselecteerd.

Opmerking

  • Sluit de camcorder aan op een stopcontact met behulp van de bijgeleverde netspanningsadapter om te voorkomen dat de accu van uw camcorder leeg raakt tijdens de bewerking.
  • U kunt [Leeg] alleen uitvoeren wanneer de netspanningsadapter is aangesloten op een stopcontact .
  • Koppel alle kabels los behalve de netspanningsadapter.
  • Om verlies van belangrijke beelden te voorkomen, moet u die opslaan alvorens de bewerking uit te voeren.
  • Beveiligde films en foto's worden ook gewist.
  • Zolang [Uitvoeren...] wordt weergegeven, mag u de camcorder niet uitschakelen, geen knoppen op de camcorder bedienen, de netspanningsadapter niet loskoppelen of de geheugenkaart niet verwijderen uit de camcorder. (Het toegangslampje brandt of knippert tijdens het formatteren van de geheugenkaart.)