De lichtkwantiteit (ND-filter) aanpassen

U kunt het onderwerp duidelijk opnemen met behulp van de ND FILTER-schakelaar wanneer de opnameomgeving te helder is.

De ND-filters 1, 2 en 3 verminderen de lichthoeveelheid respectievelijk tot ongeveer 1/4, 1/16 en 1/64.

A: ND FILTER-schakelaar


Als knippert tijdens de automatische diafragma-aanpassing, stel de ND-filter dan in op 1. Als knippert tijdens de automatische diafragma-aanpassing, stel de ND-filter dan in op 2. Als knippert tijdens de automatische diafragma-aanpassing, stel de ND-filter dan in op 3.
De ND-filterindicator stopt met knipperen en blijft zichtbaar op het scherm.

Als knippert, stelt u de ND FILTER-schakelaar in op CLEAR. De ND-filteraanduiding verdwijnt.

Opmerking

  • Als u de ND FILTER-schakelaar bedient tijdens opname, kan de film en het geluid verstoord raken.
  • Wanneer u het diafragma handmatig aanpast, knippert de ND-filteraanduiding niet, zelfs als u de lichtkwantiteit moet aanpassen met de ND-filter.
  • Als heeft geknipperd, zorg dan dat de ND FILTER-schakelaar correct is ingesteld.
  • Wanneer u een fel verlichte scène opneemt, zoals onder een heldere hemel met een snelle sluitertijd, is de beeldbeweging mogelijk niet vloeiend. Gebruik de juiste ND-filter om de lichtkwantiteit aan te passen.

Hint

  • Tijdens opname van een fel verlicht onderwerp, kan er diffractie optreden als u het diafragma nog verder sluit, waardoor de scherpstelling wazig kan zijn (dit komt veel voor bij videocamera's). De ND FILTER-schakelaar onderdrukt dit fenomeen en levert betere opnameresultaten.