MARKERING

U kunt de markeringsweergave die wordt gebruikt voor een opnamehulplijn op het LCD-scherm.

 1. MENU-knop - (DISPL. INST.) - [MARKERING] ‒ selecteer het gewenste item.

Beschrijving van menu-items

AAN/UIT:

De markeringsweergave wordt in-/uitgeschakeld.

 • UIT: De markering wordt niet weergegeven.
 • AAN : De markering wordt weergegeven.
  De markering wordt niet opgeslagen op de geheugenkaart.


MIDDEN:

De weergave van de middenmarkering (die het midden van het LCD-scherm aangeeft) wordt in-/uitgeschakeld.

 • AAN: De middenmarkering wordt weergegeven.
 • UIT: De middenmarkering wordt niet weergegeven.


VERHOUDING:

De weergave van de verhoudingsmarkering wordt in-/uitgeschakeld.

 • UIT: De verhoudingsmarkering wordt niet weergegeven.
 • 4:3, 13:9, 14:9, 15:9, 1,66:1, 1,85:1, 2,35:1: Markeringen bij de grenzen van het weergavegebied gedefinieerd door de beeldverhouding worden weergegeven.


VEILIGE ZONE:

De veilige zone-markering wordt in-/uitgeschakeld.

 • UIT: De veilige zone-markering wordt niet weergegeven.
 • 80%, 90%: De markeringen bij de grenzen van het weergavegebied dat gewone tv's kunnen weergeven, worden weergegeven.


HULPKADER:

Het hulpkader wordt in-/uitgeschakeld.

 • UIT: Het hulpkader wordt niet weergegeven.
 • AAN: Het hulpkader wordt weergegeven.

Opmerking

 • Alleen de tijdcode wordt uitgevoerd wanneer [MARKERING] wordt ingesteld op [AAN], zelfs als [DISPLAY] is ingesteld op [ALLE UITVOER].
 • U kunt geen markeringen weergeven tijdens het gebruik van de FOCUS MAGNIFIER-functie.
 • U kunt geen markeringen uitvoeren naar een extern apparaat.

Hint

 • U kunt alle types markeringen tegelijk weergeven.
 • U kunt een gebalanceerde compositie verkrijgen door het onderwerp te positioneren op de kruispunten van het hulpkader.
 • U kunt [AAN/UIT] van deze functie toewijzen aan de ASSIGN-knop.