Audio opnemen met de interne microfoon

U kunt audio in stereo opnemen met de interne microfoon van de camcorder.

A: MENU-knop

B: Interne microfoon

C: ////SET-knop

  1. Druk op de MENU-knop.
  2. Selecteer (AUDIO INST.) - [MICROFOON SELECTEREN] - [INT MIC] met de ////SET-knop.

Hint

  • Om windgeruis te verminderen, stelt u de MENU-knop in- (AUDIO INST.) - [INT MIC WIND] - [AAN].
  • Het opnameniveau van de audio wordt automatisch aangepast. Om handmatig aan te passen, selecteert u MENU -(AUDIO INST.) - [AUDIO OPNAMENIVEAU] - [OPNAMENIVEAUMODUS] - [HANDM.OPNAMENIVEAU].