Een Blu-ray-disc maken

U kunt een Blu-ray-disc maken met een AVCHD-film die eerder geïmporteerd werd naar een computer.

Om een Blu-ray-disc te maken, moet de "BD Aanvullende Software" geïnstalleerd zijn.

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

  • Uw computer moet het maken van Blu-ray-discs ondersteunen.
  • BD-R- (niet-herschrijfbaar) en BD-RE-media (herschrijfbaar) zijn beschikbaar voor het maken van Blu-ray-discs. Na het maken van een disc kan er geen inhoud aan worden toegevoegd, ongeacht het type disc.
  • U kunt geen XAVC S-films opslaan op een Blu-ray-disc.