Een geheugenkaart plaatsen

Plaats een geheugenkaart in de camcorder.

 1. Open het klepje en schuif de geheugenkaart naar binnen totdat deze vastklikt.

  A: Geheugenkaartgleuf A

  B: Geheugenkaartgleuf B

  C: Plaats de kaart met de schuine rand in de op de afbeelding weergegeven richting.

Opmerking

 • U wordt aanbevolen de geheugenkaart te formatteren met deze camcorder bij het eerste gebruik van de geheugenkaart voor een stabielere werking. Bij het formatteren van een geheugenkaart worden alle gegevens erop gewist en kunnen die niet meer worden teruggehaald. Sla belangrijke gegevens op een PC of iets dergelijks op.
 • Controleer de richting van de geheugenkaart. Als u de geheugenkaart verkeerd om in de gleuf probeert te duwen, kunnen de geheugenkaart, de geheugenkaartgleuf of de beeldgegevens worden beschadigd.
 • Plaats geen andere dan passende geheugenkaarten in de geheugenkaartgleuf. Dit kan een defect veroorzaken.
 • Geheugenkaartgleuf A accepteert Memory Stick of een SD-kaart. Geheugenkaartgleuf B accepteert alleen een SD-kaart.
 • Wees voorzichtig bij het plaatsen of uitwerpen van de geheugenkaart om te vermijden dat de geheugenkaart valt.
 • De geheugenkaart zal alleen worden herkend door deze camcorder als het recht en in de juiste richting wordt geplaatst.
 • Als [Voorbereiden beelddatabasebestand. Een moment geduld a.u.b.] wordt weergegeven, wacht u tot het bericht verdwijnt.
 • Als [Het beelddatabasebestand is beschadigd. De medium moet hersteld worden om opnieuw te gebruiken.] verschijnt, voert u [BLDDB. BST. REPAREREN] uit.

Hint

 • Als u de geheugenkaart wilt uitwerpen, opent u de klep en drukt u de kaart er een keer licht in.