Items selecteren op het LCD-scherm


Gebruik (omhoog) / (omlaag) / (naar links) / (naar rechts) / SET (kiezen door te drukken) in het menu dat wordt weergegeven op het LCD-scherm.

Sommige items worden direct bediend door het LCD-scherm aan te raken (SPOTMETER/-FOCUS, KALIBRATIE, enz.).

A: MENU-knop

B: ////SET-knop