ZEBRA

U kunt de zebrafunctie instellen.

De zebra is een streepjespatroon dat verschijnt in zones met een helderheid die gelijk is aan of hoger dan het helderheidsniveau dat u hebt ingesteld.

Deze functie is nuttig als referentie voor het aanpassen van de helderheid.

  1. MENU-knop - (DISPL. INST.) - [ZEBRA] ‒ selecteer het gewenste item.

Beschrijving van menu-items

ZEBRA-SELECTIE:

Selecteert het type zebraweergave (ZEBRA1 of ZEBRA2).

  • UIT: Het zebrapatroon wordt niet weergegeven.
  • ZEBRA1: Geeft het zebrapatroon weer in de helderheidszones die zijn ingesteld op [ZEBRA1-NIVEAU] binnen het bereik ingesteld op [ZEBRA1-DIAFRAGMANIV.].
  • ZEBRA2: Geeft het zebrapatroon weer voor een helderheidsniveau dat hoger is dan wat is ingesteld op [ZEBRA2-NIVEAU].


ZEBRA1-NIVEAU:

Stelt het helderheidsniveau in voor [ZEBRA1].

0% - 109%: Selecteert het helderheidsniveau.


ZEBRA1-DIAFRAGMANIV.:

Stelt het helderheidsbereik in voor het niveau dat is ingesteld op [ZEBRA1-NIVEAU].

2% - 20%: Selecteer het bereik.


ZEBRA2-NIVEAU:

Stelt het helderheidsniveau in voor [ZEBRA2].

0% - 109%: Selecteert het helderheidsniveau.

Hint

  • U kunt deze functie toewijzen aan de ASSIGN-knop.