De laatst opgenomen scène herzien (LTSTE SCÈNE HERZIEN)

U kunt de laatst opgenomen scène herzien op het LCD-scherm. Deze functie is beschikbaar wanneer ze is toegewezen aan de ASSIGN-knop.

A: ASSIGN1-knop

B: ASSIGN2-knop

C: ASSIGN3-knop

D: ASSIGN4-knop

E: ASSIGN5-knop

F: ASSIGN6-knop

  1. Wijs [LTSTE SCÈNE HERZIEN] toe aan een van de ASSIGN1 tot 6 knoppen.
  2. Druk meteen nadat u stopt met opnemen op de ASSIGN-knop die u toewijst aan de [LTSTE SCÈNE HERZIEN].
    • De camcorder speelt af vanaf het begin tot het einde van de laatst opgenomen scène en gaat dan terug in stand-by.

Herzien van de laatste scène stoppen

Druk tijdens het afspelen op de ASSIGN-knop waaraan u [LTSTE SCÈNE HERZIEN] hebt toegewezen.
Herzien wordt geannuleerd en de camcorder gaat terug in stand-by.

Opmerking

  • Als u de film bewerkt of de geheugenkaart verwijdert nadat u de opname hebt gestopt, werkt de functie Laatste scène herzien mogelijk niet correct.
  • De functie Laatste scène herzien is niet beschikbaar tijdens de [SUPER SLOW MOTION]-opname.