UB TIME REC

U kunt instellen of de huidige tijd moet worden opgeslagen als de gebruikersbitcode (alleen filmopnamestand).

  1. MENU-knop - (TC/UB INST.) - [UB TIME REC].

Beschrijving van menu-items

UIT:

De huidige tijd wordt niet opgeslagen als de gebruikersbitcode.


AAN:

De huidige tijd wordt opgeslagen als de gebruikersbitcode.

Opmerking

  • De laatste 2 cijfers zijn vastgesteld op 00 wanneer de code is ingesteld op [AAN].