De sluitertijd aanpassen

U kunt de sluitertijd handmatig aanpassen.

A: handmatige regelaar

B: SHUTTER SPEED-knop

C: AUTO/MANUAL-schakelaar

 1. Stel de AUTO/MANUAL-schakelaar in op MANUAL.
 2. Druk op de SHUTTER SPEED-knop.
  • De of naast de sluitertijdwaarde verdwijnt en de sluitertijdwaarde wordt gemarkeerd weergegeven.

  A: Sluitertijdwaarde

 3. Draai aan de handmatige regelaar om de waarde aan te passen en druk op de ////SET-knop om te bevestigen.
  • Bijvoorbeeld, [100] verschijnt op het LCD-scherm wanneer u de sluitertijd instelt op 1/100 seconde. Hoe hoger de waarde, hoe sneller de sluitertijd.
  • De instellingsitems verschillen naargelang de instelling van (OVERIGE) - [60i/50i-SEL.].

   Bij het selecteren van [60i]:

   U kunt selecteren vanaf 1/8 tot 1/10000 (vanaf 1/6 tot 1/10000 bij opname met 24p).

   Bij het selecteren van [50i]:

   U kunt selecteren vanaf 1/6 tot 1/10000.

De sluitertijd automatisch aanpassen

Druk op de SHUTTER SPEED-knop terwijl de sluitertijdwaarde gemarkeerd wordt weergegeven.

De sluitertijdwaarde verdwijnt of verschijnt naast de sluitertijdwaarde. Wanneer AE is vergrendeld, verschijnt .

Opmerking

 • Wanneer u de AUTO/MANUAL-schakelaar instelt op AUTO, worden het diafragma, de gain, de ISO-gevoeligheid, sluitertijd en witbalans automatisch aangepast. U kunt deze niet handmatig aanpassen.

Hint

 • Het is moeilijk om automatisch scherp te stellen aan een lagere sluitertijd. We bevelen aan om handmatig scherp te stellen met de camcorder bevestigd op een statief, of dergelijke.
 • Bij opname onder fluorescerende lampen, natriumlampen of kwiklampen, kan het beeld flikkeren of van kleur veranderen, of horizontale ruisbanden vertonen. U kunt de situatie mogelijk wat verbeteren door de sluitertijd aan te passen.
 • U kunt de weergave van de sluitertijd omschakelen tussen seconden en graden in [SLUITERWEERGAVE].
 • U kunt deze instelling direct wijzigen met de ////SET-knop op het stand-byscherm voor opname (Direct Menu).