USB LUN-INSTELLING

U kunt de compatibiliteit verbeteren met externe apparatuur door de functies van de USB-aansluiting te beperken.

  1. MENU-knop - (OVERIGE) - [USB LUN-INSTELLING].

Beschrijving van menu-items

MULTI:

Selecteer dit in normale omstandigheden.


ENKEL:

Selecteer dit als u geen USB-verbinding kunt maken.