Het apparaat inschakelen

Schakel de camcorder in.

  1. Open het LCD-scherm van de camcorder en schakel het in.
    • U kunt de camcorder ook inschakelen door op de (Aan/Stand-by)-knop te drukken.

Het apparaat uitschakelen

Sluit het LCD-scherm.

Schuif de uitgeschoven beeldzoeker in zoals de onderstaande illustratie laat zien.

  • U kunt de camcorder ook uitschakelen door op de (Aan/Stand-by)-knop te drukken.

De camcorder in- of uitschakelen

Deze camcorder wordt in- of uitgeschakeld overeenkomstig de status van het LCD-scherm of de beeldzoeker.

LCD-scherm: open
Ingeschakeld, ongeacht de status van de beeldzoeker (ingeschoven of uitgetrokken)
LCD-scherm: gesloten
Uitgeschakeld, als de beeldzoeker ingeschoven is
Ingeschakeld, als de beeldzoeker uitgetrokken is

Opmerking

  • Als het LCD-scherm gesloten wordt, maar de beeldzoeker uitgeschoven is, wordt de camcorder toch niet uitgeschakeld. Zorg ervoor dat de beeldzoeker volledig ingeschoven is wanneer u de camcorder uitschakelt.
  • Als er waarschuwingsberichten op het LCD-scherm worden weergegeven, volgt u de instructies op.
  • Bij het opnemen van films of wanneer er verbinding is met een ander apparaat via USB, wordt de camcorder niet uitgeschakeld, zelfs als het LCD-scherm wordt gesloten en de beeldzoeker terugkeert naar zijn oorspronkelijke positie.
  • We bevelen aan om de camcorder regelmatig uit te schakelen door het LCD-scherm te sluiten of de beeldzoeker terug te trekken om stroomverbruik van de accu te voorkomen.