Weergave zelfdiagnose

Als er aanduidingen op het LCD-scherm of in de beeldzoeker worden weergegeven, controleert u het volgende. Als het probleem blijft optreden nadat u herhaaldelijk hebt geprobeerd dit op te lossen, neemt u contact op met uw Sony-leverancier of een plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst. Geef wanneer u contact opneemt de volledige foutcode door die begint met C of E en die op het LCD-scherm wordt weergegeven.

U hoort een melodie als een belangrijke waarschuwing op het LCD-scherm verschijnt.

C: (of E:): (weergave zelfdiagnose)

C:04:

U gebruikt niet de bijbehorende accu. Gebruik de bijbehorende accu.

Sluit de stekker van de netspanningsadapter stevig aan op de DC IN-aansluiting van de camcorder.

C:06:

De temperatuur van de accu is te hoog. Vervang de accu of leg deze op een koele plaats.

C:13:

Verwijder de geheugenkaarten. Nadat u deze hebt teruggeplaatst, schakelt u de camcorder weer in.

C:32:

Verwijder de stroombron. Sluit deze opnieuw aan en schakel de camcorder weer in.

E::

Volg de stappen vanaf 2 bij "Bij problemen."

(Waarschuwing accuniveau)

Accu bijna leeg.

Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden of de acculading kan knipperen, ook al resteert er nog ca. 10% stroom.

(Waarschuwing voor de temperatuur van de camcorder / de accu)

De temperatuur van de camcorder / de accu is te hoog. Laat in dat geval het apparaat uitgeschakeld en wacht tot de temperatuur van de camcorder / de accu zakt.

(Waarschuwing voor de geheugenkaart)

Langzaam knipperend

De vrije ruimte om beelden op te nemen is bijna op.

Geen geheugenkaart geplaatst.

Snel knipperend

Er is niet voldoende vrije ruimte om beelden op te nemen. Sla eerst beelden op andere media op, verwijder vervolgens overbodige beelden of formatteer de geheugenkaart.

Het beelddatabasebestand is mogelijk beschadigd. Controleer het bestand met [BLDDB. BST. REPAREREN].

De geheugenkaart is beschadigd.

Wanneer u films opneemt waarvan de bitsnelheid is ingesteld op 100 Mbps in [REC FORMAT], gebruik dan een SDXC-geheugenkaart met UHS-I U3 of sneller.

(waarschuwing voor formattering geheugenkaart)

De geheugenkaart is beschadigd.

De geheugenkaart is niet correct geformatteerd.

(Waarschuwing voor incompatibel type geheugenkaart)

Incompatibel type geheugenkaart geplaatst.

(Waarschuwing met betrekking tot de schrijfbeveiliging van de geheugenkaart)

De geheugenkaart is beveiligd tegen schrijven.

Toegang tot de geheugenkaart is beperkt door een ander apparaat.

(Waarschuwing met betrekking tot cameratrillingen)

De camcorder is niet stabiel, dus cameratrillingen treden gemakkelijk op. Houd de camcorder stevig vast met beide handen en neem het beeld op. Houd er echter rekening mee dat de waarschuwing met betrekking tot cameratrillingen niet verdwijnt.

Waarschuwing ND-filter

Wanneer , , of knippert, controleert u of de positie van de ND-filterschakelaar correct is.